White soft paraffin 5% lotion 500 ml

ID
17833711000001102
Name/Description
White soft paraffin 5% lotion 500 ml
Virtual product
White soft paraffin 5% lotion
Quantity
500.00
Unit
ml
Drug Tariff
Part IXa