White soft paraffin 5% lotion 250 ml

ID
11781611000001100
Name/Description
White soft paraffin 5% lotion 250 ml
Virtual product
White soft paraffin 5% lotion
Quantity
250.00
Unit
ml
Drug Tariff
Part IXa