Vascace 500microgram tablets (Dowelhurst Ltd) 28 tablet

ID 5600011000001106
Description Vascace 500microgram tablets (Dowelhurst Ltd) 28 tablet
Concept packCilazapril 500microgram tablets 28 tablet
ProductVascace 500microgram tablets (Dowelhurst Ltd)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 4 Sep 2006