Tizanidine 4mg tablets (Waymade Healthcare Plc) 120 tablet

ID 21884011000001107
Description Tizanidine 4mg tablets (Waymade Healthcare Plc) 120 tablet
Concept packTizanidine 4mg tablets 120 tablet
ProductTizanidine 4mg tablets (Waymade Healthcare Plc)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 26 Mar 2019