Tizanidine 4mg tablets (Waymade Healthcare Plc) 120 tablet

ID 10502611000001104
Description Tizanidine 4mg tablets (Waymade Healthcare Plc) 120 tablet
Concept packTizanidine 4mg tablets 120 tablet
ProductTizanidine 4mg tablets (Waymade Healthcare Plc)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 16 Sep 2016