Retrovir 100mg/10ml oral solution (ViiV Healthcare UK Ltd) 200 ml 1 x 1ml syringe

ID
37909011000001103
Description
Retrovir 100mg/10ml oral solution (ViiV Healthcare UK Ltd) 200 ml 1 x 1ml syringe
Virtual pack
Zidovudine 10mg/1ml oral solution sugar free 200 ml
Actual product
Retrovir 100mg/10ml oral solution (ViiV Healthcare UK Ltd)
Legal category
POM
Sub Pack Info
1 x 1ml syringe