Itraconazole 100mg capsules (Zentiva Pharma UK Ltd) 60 capsule

ID 24578511000001107
Description Itraconazole 100mg capsules (Zentiva Pharma UK Ltd) 60 capsule
Concept packItraconazole 100mg capsules 60 capsule
ProductItraconazole 100mg capsules (Zentiva Pharma UK Ltd)
Legal categoryPOM