Imigran Radis 50mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) 6 tablet

ID
9484611000001103
Description
Imigran Radis 50mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) 6 tablet
Virtual pack
Sumatriptan 50mg tablets 6 tablet
Actual product
Imigran Radis 50mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd)
Legal category
POM