Imigran 50mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) 6 tablet

ID
1851911000001100
Description
Imigran 50mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) 6 tablet
Virtual pack
Sumatriptan 50mg tablets 6 tablet
Actual product
Imigran 50mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd)
Legal category
POM