Ibuleve Maximum Strength 10% gel (Diomed Developments Ltd) 50 gram

ID 2283111000001101
Description Ibuleve Maximum Strength 10% gel (Diomed Developments Ltd) 50 gram
Concept packIbuprofen 10% gel 50 gram
ProductIbuleve Maximum Strength 10% gel (Diomed Developments Ltd)
Legal categoryP