Ibuleve Maximum Strength 10% gel (Diomed Developments Ltd) 30 gram

ID 2283011000001102
Description Ibuleve Maximum Strength 10% gel (Diomed Developments Ltd) 30 gram
Concept packIbuprofen 10% gel 30 gram
ProductIbuleve Maximum Strength 10% gel (Diomed Developments Ltd)
Legal categoryP