Sip sip 🌿

Telové a ušné sviečky, voskové obklady

Aplikácia sviečok je starodávna liečebná a preventívna metóda (sviečka - nie v pravom slova zmysle, skôr v tvarovom); ide o pôvodnú ľudovo - liečiteľskú metódu, ktorá je známa na celom svete s veľmi dobrými výsledkami. Taktiež aj voskové obklady majú svoj základ u našich predkov.

Cieľom je nielen vyriešiť zdravotné ťažkosti, ale aj pôsobiť preventívne. Ak ste tak ešte neurobili, prejdite si ponuku našich sviečok a nájdite riešenie zdravotných problémov pre seba a svojich blízkych.

Voskové obklady sú tiež alternatívnym spôsobom nápravy Vašich ťažkostí. Preštudujte si ich a rozhodnite.