Sip sip 🌿

Konzultácie a prednášky

Sú chvíle v našom živote, kedy sa skutočne zamýšľame nad naším zdravotným stavom, spravidla - keď “je zle“. Je skoro pravidlom, že “vyštartujeme” svojmu lekárovi a vymenujeme rad sprievodných javov, ktoré nám znepríjemňujú život práve v tomto okamihu.

Málokto však (a žiaľ, týka sa to niekedy aj lekárov) skúma príčinu a hneď sa orientuje na vyriešenie dôsledku. Na Vašom “jedálnom stole” sa objaví fronta liekov - a skutočne po nejakom čase vyhlásite “je mi dobre!” Vráťme sa však na začiatok tohto odstavca a pozrime sa na vyrieknuté slovo - príčina. Určite ste počuli o múdrosti našich predkov, ktorí sa nebáli povedať, že náš fyzický stav (teda zdravie) úzko súvisí s našou psychikou a stravovacími návykmi.

Nuž a sú naporúdzi ďalší múdri ľudia, ktorí Vám vedia povedať, čo urobiť s Vašou psychickou pohodou (alebo nepohodou), stravovacími návykmi (alebo zlozvykmi), aby ste odstránili (alebo zmiernili) riziko príčin. Aj túto alternatívu Vám ponúkame v dole uvedených časoch a na kontaktom mieste. Príďte a sami posúdite dôsledok takejto formy a kvality konzultácie o svojom zdravotnom stave (teraz už nie len fyzickom, ale i psychickom). Rozhodnete sa sami, nikto Vám nebude nútiť terapiu - “liečiť” sa budete sami (ak sa tak skutočne rozhodnete)!

Pretože ide o individuálne konzultácie, ktoré vedie Marcel Černoch (ČR) - autor knihy Diagnostika v praxi a spoluautor brožúry Čítame z tváre, je rozumné, keď si svoj čas dohodnete a tiež sa spýtate na všetko, čo Vás zaujíma pred samotnou konzultáciou:

Vitajte na prahu Vašej novej kvality života…!