Sip sip 🌿

Diagnózy

Diagnózy a ich liečivky

Oslovili sme viacero odborníkov, vrátane lekárov s jednoduchou otázkou „…ktoré produkty je rozumné odporučiť ku jednotlivým diagnózam na terapiu…?“ Prirodzene, že sme súčasne študovali Internet a odbornú literatúru. Mnohí z Vás nie sú len zvedaví návštevníci, ale aj aktívni konzultanti a poradili čo do spresňovania aplikácie, hľadania synergických účinkov (spolupôsobiacich, zvýrazňujúcich) na aplikáciu ku známej (potvrdenej) diagnóze.

V prvom rade sa opierame o skutočnosť, že ste pod lekárskym dohľadom, máte lekárom objektívne stanovenú diagnózu a svoje rozhodnutie urobiť aj alternatívne riešenie ste ošetrujúcemu lekárovi oznámili.

Nech sa páči, pokračujte cez jednotlivé diagnózy…

Na konci popisu Vás čaká “balíček” odporučených prípravkov, ktorých aplikácia je overená.

V niektorej diagnóze nájdete doplňujúce prípravky (sú to odporučené rýchlo spotrebovávané alebo rozširujúce); rozširujúce prípravky sú odkonzultované (s výrobcom Herba Vitalis a odborníkmi s FLP). Odporúčajú vziať si ich najmä pri akútnych stavoch (po konzultácii s lekárom alebo odborníkom) do svojho terapeutického portfólia a tak rozšíriť výber "balíčka" naraz.