Prístupnosť obsahu web-stránok, bezbariérovosť
(Web content accessibility)

alebo ako zabezpečiť bezbariérovosť Vašich stránok, teda prístupnosť pre všetkých užívateľov

Služba sa týka opravy a re-dizajnu stránok už vyhotovených iným web-dizajnérom. Pre mojich klientov je prístupnosť samozrejmou súčasťou zakúpených web-stránok. Prístupnosť je pre mňa základnou charakteristikou tvorby web systémov.

Úvod k prístupnosti

"Sila webu je v jeho univerzalite. Prístup pre každého nezávisle na schopnostiach je jeho základný prvok."

Tim Barners - Lee
zakladateľ technológie www
riaditeľ konzorcia W3C

Táto veta je základnou filozofiou internetu. Skutočnosť je však iná a horšia. Napriek výrazným pokrokom, väčšina dnešných webových stránok v sebe obsahuje prekážky, ktoré vo výsledku spôsobujú to, že daný web je pre značnú časť užívateľov neprístupný. Ak už prevádzkujete stránku pravdepodobne k nim patrí tiež, ak prevádzkujete stránku dlhší čas toto riziko môže byť len vyššie.

Preto Vám ponúkam službu Prístupnosť obsahu web-stránok (Web content accessibility)

Čo všetko Prístupnosť obsahu web-stránok dokáže?

Prístupnosť obsahu web-stránok Vám zaručí 100%-nú prístupnosť Vašich stránok pre všetkých užívateľov Internetu. Prístupnosť bez ohľadu na ich schopnosti, úroveň znalosti používania Internetu, momentálny zdravotný či duševný stav alebo používané výstupné či zobrazovacie zariadenie.

Zaručí Vám súlad so slovenskou, českou i svetovou legislatívou:

Zvýši sa:

Čo je pomocou "Prístupnosť obsahu web-stránok (Web content accessibility)" možné dosiahnuť?

Čo je prístupnosť?

Prístupnosť vychádza zo samotných základov webu a nejde o nijakú nadstavbu. Za to, že dnes majú bezbariérovosť a web k sebe veľmi ďaleko, môžu len tvorcovia web-stránok, ktorí dobre neovládajú pravidlá tvorby webových stránok.

Bezbariérový web nie je web, ku ktorému bolo niečo pridané, aby sa stal prístupným. Je to presne naopak. Je to web, u ktorého boli dodržané pôvodné pravidlá, a tým bola prístupnosť zachovaná.

Prístupná webová stránka je použiteľná pre každého užívateľa Internetu, a to nezávisle na jeho postihnutí, schopnostiach, znalostiach, skúsenostiach, či možnostiach zobrazenia.

Prečo je prístupnosť tak dôležitá ?

Handicapovaných užívateľov, teda všetkých užívateľov u ktorých existuje rozumný dôvod sa domnievať, že s niektorými bariérami na webe budú mať problémy, totiž môže byť až tretina z celkového počtu užívateľov, ktorí by radi vaše webové stránky používali. Je dôležité si uvedomiť, že handicapovanými užívateľmi webu nie sú len zdravotne postihnutí, ale všetci tí, ktorí môžu mať problém vnímať obsah Vášho webu a ovládať jeho funkčnosť. Aj slabo vidiaci užívateľ mobilného zariadenia, čo sa trápi na Vašej starej stránke pre desktopové počítače. Aj zdravotník, pracovník, či vojak v horách, ktorý nutne informácie potrebuje na veľmi pomalej mobilnej linke.

Čo to vlastne prístupnosť znamená?

Ponúkaná služba Prístupnosť obsahu web-stránok je upravenie stránky, ktorým sa prirodzeným spôsobom dosahuje zvýšenie počtu užívateľov stránky.

Fakty prečo zvoliť prístupnosť obsahu web-stránok

Ucelené štatistiky z Veľkej Británie ukazujú:

Ďalšie štatistiky:

Hendikepovaní sú aj Vaša cieľová skupina a ako môžete vidieť vyššie je ich naozaj veľa.

Záverečná pripomienka

V prípade, že Vaša stránka s daným vzhľadom je nízko prístupná a bude potrebné jej obsah a vzhľad upraviť, aby bola umožnená bezbariérovosť budete na to vopred upozornený. Pre nízku prístupnosť stránky je často nutné ju prestavať kompletne.

Zdroj: David Špinar - Tvoříme přístupné webové stránky

Kontakt